ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล
ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786168090480

ชื่อชุด : พลังคิด นักวิทย์น้อย

ชื่อผู้แต่ง : Park Jin-Young ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เรื่องดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของดวงอาทิตย์ ขนาด ความร้อน แสงสว่างของดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆ ระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อดลก นวัตกรรมที่นำแสงอาทิตย์มาทำให้เกิดประโยชน์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB