กะปิ
กะปิ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744394965

ชื่อชุด : มรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง : วีระ เทพกรณ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

กะปิทำมาจากเคยซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหารในท้องทะเล เป็นอาหารของสัตว์ทะเล เช่น กุ้งและปลา อีกทั้งยังเป็นอาหารของมนุษย์ด้วย ปริมาณเคยในทะเลจึงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้เป็นอย่างดี การอนุรักษ์เคยต้องรักษาคุณภาพของพื้นดินบนชายฝั่ง รักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำให้ปลอดสารปนเปื้อน สารพิษ สิ่งสกปรก และรักษาฟื้นฟูป่าชายเลน หาดเลน และหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลตัวอ่อนให้อุดมสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB