ออกเสียงถูก สื่อสารชัด
ออกเสียงถูก สื่อสารชัด

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786164720220

ชื่อชุด : ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

อธิบายแหล่งที่เกิดของเสียงแต่ละเสียงในภาษาไทยที่เกิดจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและเรื่องพยางค์ซึ่งเป็นเสียงที่มีความหมาย เป็นการอธิบายจากหน่วยเล็กไปถึงหน่วยที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมีเสียงเป็นจุดเริ่มต้น เสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร เพราะถ้าหากเข้าใจที่มาของเสียงก็จะทำให้พูดได้ชัด และสื่อสารได้ชัดเจนถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB