จีน
จีน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392251

ชื่อชุด : อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา

ชื่อผู้แต่ง : Patrick Catel ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า อาหารเย็นจัด รสชาติหวานที่ชาวจีนโบราณได้คิดค้นขึ้นคืออะไร ชาวจีนโบราณมีวิธีเพาะปลูกพืชไร่อย่างไร หรือการรักษาทางการแพทย์ใดของชาวจีนโบราณที่ยังคงใช้กันตราบจนปัจจุบัน คำตอบของคำถามซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB