ชุด PHONICS FOCUS: VOWEL AEIOU
ชุด PHONICS FOCUS: VOWEL AEIOU

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : Phonics Focus

ชื่อผู้แต่ง : อนุชา แข่งขัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฝึกระบุเสียงสระในภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม คือ เสียงสระพื้นฐาน AEIOU, สระเสียงสั้น, สระเสียงยาว และ สระผสม และฝึกผสมเสียงกับเสียงพยัญชนะให้เป็นคำด้วยวิธีโฟนิกส์ พร้อมฝึกเชื่อมโยงเสียงของคำและภาพที่มีความหมายตรงกับเสียงได้ ตลอดจนฝึกอ่านออกเสียงทั้งในระดับคำ วลี และประโยคความเดียว เป็นจังหวะช้าๆ (Chant) โดยคำศัพท์ที่เลือกใช้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาสามารถออกเสียงตามได้ง่าย และตรงกับตัวชี้วัดในหลักสูครแกนกลาง ปีการศึกษา 2551 ในวงคำศัพท์ที่เด็กประถมศึกษาควรรู้จัก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB