คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง