คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ
คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB