ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 6-8 ปี

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 6-8 ปี

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 6-8 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 6-8 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การนับจำนวนไม่เกิน 1000/ การบวก ลบ คูณ หาร ไม่เกิน 1000/ รูปเรขาคณิต 2 มิติ - การวัดหน่วยเป็นเซนติเมตร/ การชั่งหน่วยเป็นกิโลกรัม และขีด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB