ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 5-7 ปี

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 5-7 ปี

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การนับจำนวนไม่เกิน 100 - การบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 100 - ความสัมพันธ์ส่วนรวมส่วนย่อย / การวัดแบบไม่มีหน่วยฐาน / รูปร่างเรขาคณิตที่หลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB