หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037832

ชื่อผู้แต่ง : ประมวล วิลาจันทร์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องหมายความปลอดภัย โรคอันเกิดจากการทำงานในการใช้เครื่องจักร สารเคมี ไฟฟ้า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB