พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา

ISBN : 9789743837623

ชื่อชุด : พจนานุกรม

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดนัย ไชยโยธา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา รวมถึงอธิบายความหมาย
ให้เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง