พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา
พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา

แชร์
แชร์

ISBN : 9789743837623

ชื่อชุด : พจนานุกรม

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดนัย ไชยโยธา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา รวมถึงอธิบายความหมาย
ให้เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB