Aksorn On Learn คู่หูคนใหม่ของครูไทย

Aksorn On Learn คู่หูคนใหม่ของครูไทย

 

Aksorn On Learn

 

 

  • เมื่อโลกของเราเปลี่ยนแปลง การศึกษาไทยก็ต้องเปลี่ยนตาม เราจึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่า โลกดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในปัจจุบัน

  • การสอนแบบ Aksorn On Learn คู่หูคนใหม่ ที่ครูสามารถปรับการสอนได้เลย ไม่ยุ่งยาก สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนสมัยใหม่ที่รักการท่องโลกออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา

 

สอนสนุก สอนสบาย สอนน่าสนใจ สอนได้จริง! จะสอนแบบไหน  คุณครูก็สอนได้ แค่ครูเปิดใจ และเตรียมพร้อมสู่การสอนแบบไร้ขีดจำกัด 

 

     ทุกวันนี้ครูไม่เพียงแค่สอน ให้การบ้าน ประเมินผลนักเรียนด้วยข้อสอบเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่ครูในยุคนี้ต้องสอนเน้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรียนรู้ได้จริง และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนในยุคที่ต้องการความรวดเร็ว และเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจได้ทันที

 

ทำความรู้จักกับการสอนแบบ Aksorn On Learn

     Aksorn On Learn เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตื่นตัวที่จะเรียนรู้ พร้อมรับสังคมและงานที่เปลี่ยนไป แทนที่จะรอครูป้อนความรู้เพียงอย่างเดียว ให้ครูสามารถสอนให้นักเรียน    ตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน คลิปวิดีโอ E-book ฯลฯ  ข้อมูลมากมายเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนก็ต้องมีทักษะคัดกรอง แยกแยะ และเลือกใช้ให้เหมาะสม
วันนี้มีแพลตฟอร์มการเรียนการสอนมีหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ครูสามารถปรับใช้ในห้องเรียนได้ ทั้งคลิปการสอนออนไลน์  e-Book ให้ครูสามารถบูรณาการการสอนควบคู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรมต่าง ๆ  หรือครูจะส่งเป็นการบ้าน มอบหมายงานผ่านออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ทบทวนก่อนเรียนในห้องเรียนจริงได้ ทั้งหมดนี้มีอยู่จริง และคุณครูสามารถสอนได้จริง

 

Aksorn on learn

 

 

3 ขั้นตอนง่าย ๆ สู่การสอนแบบ Aksorn On Learn


1. ก่อนสอน

     คุณครูสามารถใช้ Aksorn On Learn ควบคู่กับการเตรียมการสอนได้ ยกตัวอย่างเช่น ครูจะสอนคณิตศาสตร์เรื่องรูปคลี่และปริซึม คุณครูอาจจะหาคลิปการสอนที่สอนเรื่องนี้ ส่งให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองก่อน เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมตัวสู่การเรียนในห้องเรียน

 

2.ระหว่างสอน

     หากนักเรียนได้เตรียมตัวศึกษาเรื่องรูปคลี่และปริซึมจากที่บ้านแล้วเกิดความสงสัยก็สามารถถามคุณครูในห้องเรียนได้เลย คุณครูอาจเปิด Aksorn On-Learn เรื่องรูปคลี่และปริซึม อีกครั้งในห้องเรียน โดยอาจให้นักเรียนเปิดคลิปที่มี AR (Interactive  3D) การสอนผ่านภาพเสมือนจริง หรือคลิป Animation เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ เป็นการกระตุ้นการสอน แล้วทำกิจกรรม แบบฝึกหัด ใบงานร่วมกัน หลังจากนั้นมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปการสอนร่วมกัน  นอกจากทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ และยังสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 

 

3. หลังการสอน

     คุณครูสามารถวัดผลการเรียนหน่วยนั้น ๆ ได้เพียงนักเรียนทำแบบทดสอบในหนังสือเรียนแบบออนไลน์ หรือ  e-Book  แล้วส่งให้คุณครูประเมินความเข้าใจผ่านทางออนไลน์  นอกจากนั้นคุณครูสามารถมอบหมาย Aksorn On-Learn สอนในคาบต่อไป ส่งให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมสู่การเรียนในคาบถัดไป ที่แม้จะอยู่บ้านแต่ก็สามารถให้นักเรียนส่งงานได้ทุกที่ ทุกเวลา


     การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้ว แต่การเรียนการสอนต้องสามารถอัพเดตความรู้ ทักษะใหม่ ๆ คิดสิ่งใหม่ ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน (Blended Learning) ถึงจะตอบโจทย์และโดนใจที่สุด ครูยุคใหม่ต้องมองหาการสอนแบบ multichannel ที่สามารถเข้าถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และสนุกไปกับการเรียนรู้

 

ลงทะเบียน Aksorn On Learn  ได้ที่ :   www.aksorn.com/aksornonlearn

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<

 

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง