รู้จัก "โคดดิ้ง" ผ่านฟาร์มอัจฉริยะ และตัวการ์ตูน The SALADS

 
 

ชวนเด็ก ๆ สวมบท เกษตรกรตัวน้อย
เรียนรู้การทำฟาร์มอัจฉริยะ
ผ่านตัวการ์ตูน สุดน่ารักฝีมือคนไทย

 
 
อักษร ร่วมกับ Byte In A Cup ผู้ถือลิขสิทธิ์แอนิเมชัน The SALADS จัดกิจกรรม Family Coding Day ตอน Fun Coding with The SALADS ผ่านคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้สุดน่ารักฝีมือคนไทยที่ดังไกลถึงต่างแดน โดยกิจกรรมดังกล่าวจำลองเหตุการณ์ให้น้อง ๆ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ เรียนรู้เรื่องการทำ Smart Farming หรือ ฟาร์มอัจฉริยะ ด้วยการนำเอาบอร์ด micro:bit บอร์ดยอดฮิตที่สุดในโลกมาเป็นตัวช่วยในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร
 
 

เรียนรู้ “โคดดิ้ง” ผ่านบอร์ด micro:bit

ทั้งนี้ micro:bit ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งสำหรับผู้เริ่มต้น สามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based Programming ที่ทั้งง่ายและสนุก สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบ ทั้ง Visual Programming สไตล์ Block-based Programming และ Text-baesd Programming ผ่านภาษา python สำหรับผู้มีพื้นฐานด้าน coding มาบ้างแล้ว
 
 

รู้จัก “Algorithm” การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

สำหรับกิจกรรม Family Coding Day นี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สำหรับเด็กประถมปลายถึงมัธยมต้น เด็ก ๆ ได้รู้จักสมรรถนะของบอร์ด micro:bit เข้าใจฟังก์ชันต่าง ๆ ของมอเตอร์ เซ็นเซอร์ส และ Algorithm รู้จักหลักการ Psysical Computing ได้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เรียนรู้การทำงานของ Hardware แบบเห็นผลจริงทันที
 
นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้ว ระหว่างปฏิบัติภารกิจเด็ก ๆ ยังได้ใช้ทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ตลอดจนฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรม ปูพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและร่วมสร้างสิ่งใหม่ ๆ ไปด้วยกันอีกด้วย
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง