นำครูสู่ โค้ดดิ้ง พัฒนาหลักสูตร วิทยาการคำนวณ

 

นำครูสู่ “โค้ดดิ้ง”

พัฒนาหลักสูตร วิทยาการคำนวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อักษร และมูลนิธิ Micro: bit Educational Foundation ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก , Micro: bit Foundation แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาของคณาจารย์ "ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และทักษะด้าน “โค้ดดิ้ง” สำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร" เพื่อสร้างคณาจารย์ให้เป็นวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรในด้านวิทยาการคำนวณ ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์ และสังเกตการณ์ โรงเรียนที่ใช้บอร์ด micro: bit เพื่อการศึกษา
 
 

เรียนรู้ บอร์ด micro: bit

โดยการอบรมได้พูดถึง micro: bit องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร มีพันธกิจหลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งโดยกลุ่มองค์กรด้านการศึกษาและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้แก่ British Broadcasting Corporation (BBC), British Council ,The Institution of Engineering and Technology , Lancaster University , Nominet UK, บริษัท Microsoft , บริษัท Amazon และบริษัท ARM
โดยทางมูลนิธิ ฯ ได้พัฒนาสมองกลฝังตัวไมโครบิท หรือบอร์ดไมโครบิท ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ชนิดหนึ่ง ที่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมสูง โดยสมองกลฝังตัวไมโครบิท รองรับการพัฒนาโปรแกรมได้หลายภาษา ซึ่งครูผู้สอน และผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามรูปแบบภาษาที่ตนเองถนัด โดยแต่ละภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันไป
 
ซึ่งการอบรมให้กับบุคลากรทางด้านการศึกษาในครั้งนี้ สร้างพื้นฐานและความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม และพัฒนาทักษะ “โค้ดดิ้ง” การคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณต่อไป
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง