โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

การเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education สู่ยุคดิจิทัล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม จัดอบรมโครงการ "การเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education สู่ยุคดิจิทัล" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปูพื้นฐานด้านทักษะกระบวนการคิด และพื้นฐานด้าน “โค้ดดิ้ง” ให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาอย่างมีไหวพริบ ผ่านหลากหลายกิจกรรมความสนุก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิทยาการคำนวณ

ปูพื้นฐานด้าน “โค้ดดิ้ง” แบบ Unplugged

เรียนรู้เรื่องการใช้สัญลักษณ์ และการออกคำสั่ง ด้วยกิจกรรม "โยคะ โปรแกรมมิ่ง" เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างง่ายให้กับเด็กๆ ในการออกแบบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการสร้าง“โค้ดดิ้ง”

STEAM School Kit

เด็กๆ ได้สนุกสนุกแบบสุด STEAM กับกิจกรรมพิทักษ์ไข่ ตกเท่าไหร่ก็ไม่แตก ด้วยสื่อ STEAM School Kit เป็นสื่อฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบทางวิศวกรรม ผ่านการสร้างโครงสร้างจำลอง ต่อยอดการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านการสร้างชิ้นงาน

Quirkbot

เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ ประลองความเร็ว พิชิตความไว ด้วย Quirkbot นวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้าน “โค้ดดิ้ง” ที่จับต้องได้ ทำให้เราสามารถลองเขียนโปรแกรมอย่างง่าย และเห็นผลในทันที ด้วยการประกอบโครงสร้างพลาสติก และตัวเชื่อมต่อหลากหลายแบบ ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์

micro:bit Dance

เด็กๆได้สนุกกับกิจกรรม micro:bit Dance เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อสั่งการให้ micro:bit นับเลขจากการเขย่า ออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ สำหรับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมสไตล์ block-based programming ที่ทั้งง่ายและสนุก
Share

Relate article