สร้าง Growth Mindset ทางสู่ความสำเร็จที่ ครูก็ทำได้

Growth Mindset

 

สร้าง Growth Mindset ทางสู่ความสำเร็จที่ ครูก็ทำได้

 

 
  • การสร้าง Growth Mindset ให้เด็ก ๆ ตระหนักว่าอุปสรรคหรือความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ในการนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ
  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เด็ก ๆ ที่มีต่อตนเองว่าพวกเขาสามารถพัฒนาศักพยภาพด้านต่าง ๆ ได้ หากมีความมุ่งมั่นอย่างเพียงพอ
  • เมื่อเด็ก ๆ เจอปัญหา สอนให้พวกเขามองถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

Growth Mindset อจท

 

 

   Growth Mindset หรือ กรอบคิดในเชิงบวก เป็นวิธีคิดที่เชื่อว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้ ซึ่งการสร้างกรอบความคิดแบบนี้เองจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ จนเกิดการพัฒนาตนเอง วิธีการคิดแบบ Growth Mindset สามารถสร้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนซึ่งมีผลอย่างมากในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็ก ๆ

 

Growth Mindset อักษร

 

ใช้คำชมอย่างระมัดระวัง

   พยายามหลีกเลี่ยงให้คำชมเด็ก ๆ ว่า ฉลาดจัง หรือ เก่งจัง เพียงเพราะพวกเขาสามารถสร้างหอคอยจากตัวต่อเลโก้ได้ สำหรับในห้องเรียนให้ลองเปลี่ยนเป็นแสดงความชื่นชมว่าเด็ก ๆ พวกเขาใช้ความพยายามอย่างหนักแค่ไหนเพื่อให้หอคอยจากตัวต่อเลโก้นี้สำเร็จขึ้นมาได้ และถึงแม้ว่าหอคอยจะล้มลงแต่ก็สามารถสร้างใหม่ให้แข็งแรงและสูงขึ้นกว่าเดิมได้ มีผลวิจัยชี้ว่าการให้คำชื่นชมจากความพยายามจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวให้กับเด็ก ๆ ได้
 


ย้ำเตือนถึงความสำเร็จในอดีต

- ลองทวนความจำให้ เด็ก ๆ ให้นึกถึงความพยายามในการทรงตัวบนจักรยายสองล้อ เพียงแค่สัปดาห์เดียวจากการเอาล้อช่วยพยุงออก พวกเขาก็สามารถ

  ขี่จักรยานสองล้อได้สำเร็จและนี่คือผลแห่งความพยายามและฝึกฝน
- สมัยที่พวกเขาเริ่มเข้าโรงเรียน ในห้องเรียนเด็ก ๆ เรียนรู้เพียงพยัญชนะตัวแรกที่ปรากฏบนชื่อของตัวเอง แล้วดูสิ ตอนนี้พวกเขาเรียนรู้ได้มากแค่ไหน

  ลองแนะให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายได้ แล้วยังสามารถเขียนชื่อของตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วย
- การย้ำเตือนถึงความสำเร็จเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ ว่าการทำงานอย่างหนักจะนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าได้
   

 

Growth Mindset อักษรเจริญทัศน์

 

 

ปล่อยให้สมองของพวกเขาได้เติบโต

   สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อของร่างกายที่ต้องการการฝึกฝนเพื่อทำให้แข็งแรงขึ้น การศึกษาก็สามารถฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักเป้าหมายและมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา จะให้ผลดีกับการเจริญเติบโตของสมอง ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นคนไม่รู้จักยอมแพ้ง่าย ๆ ฝึกฝนให้เขาพยายามอยู่เสมอจะช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายและสมองก็เติบโตไปพร้อมกัน
 

 

เรียนรู้จากความผิดพลาด

  ชี้ให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงความผิดพลาดและเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น กระตุ้นให้เด็ก ๆ หาข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง เช่น ทำไมสิ่งนี้ถึงยังไม่ดี เราจะสามารถปรับปรุงได้อย่างไรบ้าง ในครั้งถัดไป หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างไร ด้วยการใช้คำถามที่สร้างความท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 

 

Growth Mindset อจท.

 

 

ตั้งความหวังให้สูงไว้ก่อน

   เป็นความเข้าใจที่ผิดในการลดความคาดหวังของผู้ใหญ่เพื่อที่จะทำให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จและเกิดความรู้สึกนับถือตนเอง ในทางตรงกันข้ามการท้าทายเด็ก ๆ แบบแยบยลและแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นว่าพวกเขาก็ทำได้ต่างหากที่จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความมั่นใจในตัวเองและเชื่อว่าพวกเขาก็สามารถทำให้สำเร็จได้จริง
 


อย่ายอมแพ้

   เป้าหมายของการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทางความคิด คือ การทำให้พวกเขาเชื่อว่าความท้ายนั้นเป็นเรื่องน่าสนุกและความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ หากเด็ก ๆ ไม่เคยทำผิดพลาดเลยสมองและความคิดของเขาก็จะไม่ได้รับการพัฒนา เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็ก ๆ พูดว่า “หนูทำไม่ได้” เราอาจจะต้องพูดกลับไปว่า “หนูเคยลองหรือยังจ๊ะ?” “เรามาลองทำไปพร้อม ๆ กันไหม?” หรือ “ถ้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ ลองฝึกฝนเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็อาจจะทำได้ดีขึ้นก็ได้นะ” เด็ก ๆ ที่มีการพัฒนาทางความคิดจะมีทัศนคติที่ใช้ความพยายามในการฝึกฝนและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จให้ได้

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<


Credit https: //www.familycorner.co.uk/6-ways-help-your-child-develop-growth-mindset

 


 

 

 

 

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง