MIND MAP


WHAT IS A MIND MAP ?

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MIND MAP (มายด์แม็ป) หรือ แผนที่ความคิด
คือ เทคนิคการคิด และวิธีการจดบันทึกความคิดของเรา
 เปรียบเสมือนการจำลองความคิดจากสมองลงสู่กระดาษ โดยออกมาในลักษณะคล้ายแผนที่ แผนภาพ ที่แตกแขนงออกเหมือนกิ่งไม้ และเชื่อมโยงกัน   
เหมือนเซลล์ประสาทในสมอง        โดยจะใช้ภาพ เส้น สี สัญลักษณ์ และคำสำคัญ มาใช้วาดจากตรงกลางแล้วกระจายความคิดออกไป แทนการเขียนบันทึกด้วยตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัดยาว ๆ 


 

 

 

วิธีการของ MIND MAP

ตรงกับธรรมชาติการทำงานของสมอง
ธรรมชาติของสมองคนเราชอบจำเป็นรูปภาพ
ชอบสีสัน ซึ่งตรงกับ วิธีจดบันทึกแบบ MIND MAP
ถูกออกแบบขึ้นจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติการทำงานของสมอง
เป็นวิธีเดียวกันกับที่สมองคิด
คือ 
การคิดเป็นภาพและสี  โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลการคิด
จินตนาการ และพื้นฐานการจำ
ทำให้สมองทั้ง 2 ซีก ถูกกระตุ้นให้สามารถ
ทำงานประสานกันได้อย่างดีที่สุด


 

 


 

 

 

 

สมองทั้ง 2 ซีกทำงานประสานกันแล้วดีอย่างไร

ทุกวันนี้คนเราใช้ศักยภาพการทำงานของสมอง ไม่เกิน 10% แต่เมื่อสมองทั้ง 2 ซีกทำงานประสานกัน จะทำให้ 90% ของสมองที่ไม่ถูกใช้งานนั้น ถูกดึงขึ้นมาใช้ ทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้น จำแม่นขึ้น จำได้มากขึ้น เห็นภาพรวมได้ดีขึ้น คิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา และ ตัดสินใจได้ดีขึ้นสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น   MIND MAP จึงถือว่าเป็นการนำเอาทฤษฎี ที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้


 

 

 

 

 

 

 

MIND MAP เป็นเครื่องมือทางการคิดที่ทรงพลัง

ปัจจุบัน Mind Map กลายเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยในการจัดการระบบความคิด ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

มีรูปแบบ   การจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาขึ้น

ตามงานวิจัยแล้วยังพบว่า อัจฉริยะของโลก
เช่น อัลเบิร์ต ไอสไตล์ หรือ ลีโอนาโด ดา วินชี่
และคนเก่งระดับโลกอีกหลายคนก็ใช้
การจดบันทึกเป็นภาพด้วย เช่นกัน

 

 

 

 

 

 

ใครคือผู้คิดค้น MIND MAP ?

โทนี่ บูซาน (TONY BUZAN) ชาวอังกฤษ   

เป็นนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกความจำ

 

คือ ผู้คิดริเริ่ม จดบันทึกแบบ Mind Map
โดยนำเอาความรู้เรื่องสมอง มาปรับใช้ในเรื่องการเรียนรู้ของเขา และใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมสอบจนได้รับเกียรตินิยมในที่สุด

 

ต่อมา โทนี่ได้เข้าเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาและ   เริ่มนำ MIND MAP

มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาของเขา
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการจดจำจากบันทึกที่จดไว้
ให้กลายเป็นคนที่เรียนเก่งขึ้นมาได้นอกจากนี้ โทนี่ บูซาน ยังค้นพบว่า MIND MAP นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การช่วยจำ

การแก้ปัญหา การนำเสนองาน และการเขียนหนังสือได้อีกด้วย

 

  

ประโยชน์ของ MIND MAP

มายด์แม็ปสามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องการคิด การเรียนรู้ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และอีกมากมาย  

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการคิดอื่น ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย

และหากยิ่งผู้ที่ใช้มีความรู้มาก มายด์แม็ปก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– มายด์แม็ปช่วยเรื่องการจัดระเบียบความคิด สามารถนำสิ่งที่จำเอาไว้ออกมาใช้ได้ง่าย
– ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา การตัดสินใจ
– ช่วยการระดมความคิด
– ช่วยเรื่องการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม หาไอเดียใหม่ ๆ
– ช่วยเรื่องการจำได้ง่ายขึ้น จำเป็นระบบ
– ช่วยให้เชื่อมโยงข้อมูลความคิดได้มากขึ้น และฟื้นความจำได้ดีขึ้น
– ช่วยเรื่องการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เร็วขึ้น
– ใช้ช่วยดึงข้อมูลความรู้ เข้า – ออก ได้รวดเร็วขึ้น
– วางกลยุทธ์การสอบ การอ่านหนังสือสอบ ทำคะแนน หาจุดบกพร่อง
– ช่วยในการจดบันทึก คำบรรยายการสอนในชั้นเรียน ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว
– ช่วยสรุป-ย่อ หนังสือและตำราเรียน ตลอดจนหนังสืออ่านนอกเวลา
– ช่วยทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยาก ให้เห็นทั้งภาพรวมและเชิงลึก
– ช่วยเรื่องการเขียน รายงาน เรียงความ บทความ หนังสือ
– ช่วยรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
– ช่วยในการมองเห็นภาพรวม ให้เห็นข้อมูลหรือความคิดทั้งหมด
– ช่วยสรุป – ย่อ สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่รวดเร็ว เช่น หนังสือเรียน บทสนทนา สัมภาษณ์ การประชุม ข่าวทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
– ช่วยในการจับประเด็นสำคัญ สรุปสาระสำคัญ ได้ง่าย
– ช่วยเรื่องการวางแผน เรื่องส่วนตัว / งาน / กิจกรรม / องค์กร / ระบบ
– ช่วยการจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลัง เรื่องหลัก เรื่องรอง เรื่องย่อย
– ช่วยเรื่องการจัดการเวลา
– ช่วยเรื่องการวางแผนการประชุม กลยุทธ์
– ช่วยเรื่องการวางแผนการตั้งเป้าหมาย เรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องการเงิน หรือเรื่องอื่นๆ
– ช่วยเรื่องการนำเสนอ การจัดเตรียมงาน เตรียมการพูด การรายงาน
– ช่วยในการจดจำเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย เวลาต้องพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน
– ช่วยเรื่องการสื่อสาร
– ช่วยประหยัดเวลาในการทบทวนการอ่าน
– ช่วยเรื่องการประหยัดเวลาการเรียนรู้ การจด และการจำ ให้ง่าย สะดวก สนุก รวดเร็ว

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

ขอบคุณข้อมูลจาก brainfriendlyacademy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง