การ์ดไม่ตก ดูแลตัวเองตามวิถีแบบ New normal

การ์ดไม่ตก ดูแลตัวเองตามวิถีแบบ New normal

 

 

 • แนวทางการให้สุขศึกษาตามวิถี New normal ในแต่ละระดับชั้น
 • ให้เด็ก ๆ รู้ว่า เขาสามารถทำสิ่งต่าง ๆ มากมายเพื่อดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยได้
 • ความกังวลใจของเด็ก ควรตอบคำถามด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย และไม่ป้อนข้อมูลมากเกินไป

 

          ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ซึ่งเริ่มจากอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา หรืออาจจะถึงขั้นรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันหรือรักษาโควิด-19 อย่างแน่ชัด อย่างไรก็ตามอาการต่าง ๆ สามารถรักษาได้ หากได้รับการดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ จากผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและแพทย์ 

 

ดังนั้นการให้ความเข้าใจด้านสุขศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ มาดูกันครับว่าคุณครูสามารถให้ข้อมูลและดูแลเด็ก ๆ กันได้อย่างไรบ้าง

 


 

ระดับชั้นปฐมวัย

 

 1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในวิถี New normal เช่น เมื่อไอ จาม ควรงอข้อศอกรองรับใบหน้า ใช้ทิชชู่ปิดปาก และล้างมืออย่างถูกต้องบ่อย ๆ 
 2. ร้องเพลงในขณะที่ล้างมือ เพื่อฝึกล้างมือในระยะเวลาที่แนะนำ 20 วินาที เช่น ร้องเพลงช้าง 2 รอบขณะล้างมือ
 3. พัฒนา ติดตามการล้างมือ หรือให้รางวัลสำหรับการล้างมือบ่อยครั้ง
 4. เล่านิทานผ่านหุ่นเชิดหรือตุ๊กตา เพื่อแสดงอาการ (ไอ จาม มีไข้) และควรทำอย่างไรเมื่อพวกเขารู้สึกไม่สบาย จะมีวิธีปลอบโยนคนที่ป่วยด้วยการเอาใจใส่และดูแลอย่างปลอดภัย
 5. ให้เด็ก ๆ นั่งหากจากกัน 1 เมตร โดยฝึกเหยียดแขนออก หรือ กิจกรรมกระพือปีก เพื่อให้ห่างจากเพื่อน

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

 

 1. เปิดรับฟังความกังวลของเด็ก ๆ และตอบคำถามด้วยเนื้อหาที่เหมาะกับวัย และไม่ป้อนข้อมูลมากเกินไป กระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกและสื่อสารความรุ้สึกออกมา และอธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นเรื่องปกติที่เด็ก ๆ จะมีปฏิกิริยาดังกล่าว เพราะเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ จึงเกิดวิถี New normal ขึ้น

 2. สอนให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าเด็ก ๆ สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เพื่อดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยผ่านการวิเคราะห์ ตัวอย่างพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและเสนอแนะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 3. สาธิตให้รู้ถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดเป็นเวลา 20 วินาที โดยใส่กากเพชรเล็กน้อยในมือของนักเรียนและล้างด้วยน้ำ สังเกตว่ามีกากเพชรเหลืออยู่จากนั้นให้ล้างต่อด้วยน้ำสบู่ประมาน 20 วินาที จนหมด

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

 1. แนะนำแนวคิดเรื่องการรักษาระยะห่างทางกายระหว่างบุคคล (Physical Distancing)
 2. เน้นย้ำกับนักเรียนเสมอว่าพวกเขาสามารถเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีต่อครอบครัวและสังคมได้
 3. สนับสนุนให้นักเรียนป้องกันและจัดการกับปัญหาเรื่องการกระทำที่ก่อให้เกิดความอับอาย โดยพูดคุยเกี่ยวกับกิริยาต่าง ๆ ที่พวกเขาเจอ และอธิบายถึงสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาได้แสดงความรู้สึกออกมา 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ๆ รวมถึงให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ในวิถี New normal

เมื่อเราปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ และกล้าแสดงออกถึงเหตุการณ์นี้แล้ว เด็ก ๆ จะเข้าใจและยอมรับตัวเองมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดสถาการณ์จริง พวกเขาก็จะไม่กลัวที่จะแสดงออกและรู้รักษาตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่      >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง