ถอดรหัสเพื่อการ อ่านออก เขียนได้ ไปกับวิชาภาษาไทย

ถอดรหัสเพื่อการ อ่านออก เขียนได้ ไปกับวิชาภาษาไทย

 

วิชาภาษาไทย

 

 

เทคนิคกระตุ้นผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ครูวิชาภาษาไทยสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธี

  • ให้อ่านหนังสือหรือเนื้อหาเดิมซ้ำหลายครั้ง
  • หาเกมภาษาไทยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
  • ต่อยอดความคิดจากการตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องนั้น

 

   ฟัง พูด อ่าน เขียน คือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างคุณภาพด้านความรู้ และเป็นทักษะจำเป็นที่ทุกคนต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ เด็กไทยอ่านภาษาไทยไม่คล่อง เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง จนถึงขั้นเลือกใช้คำไม่ตรงความหมายที่ต้องการจะสื่อสาร

   คำถามคือ แล้วครูต้องสอนวิชาภาษาไทยอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และมีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารอย่างถูกต้อง?

 

วิชาภาษาไทย อจท

 

1. ให้ผู้เรียนฝึกอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำหลายครั้ง

   วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับผู้เรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมต้น เพราะนอกจากจะฝึกการอ่านให้คล่องแคล่วแล้ว ยังทำให้เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ และถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทักษะด้านภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ ในผู้เรียนตั้งแต่วัยประถมศึกษา

2. เสริมกิจกรรมให้เรียนสนุก

   เพราะการสอนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดึงดูดผู้เรียนให้อยากเรียนวิชาภาษาไทยได้จนจบคาบ คุณครูควรหากิจกรรม หรือเกมท้าทายความคิด มากระตุ้นความสนใจก่อนเริ่มคาบเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังจากสอนจบ

 

วิชาภาษาไทย อักษร

 

3. สอนให้ต่อยอดทางความคิด

   หากคุณครูแจกเรื่องสั้นหรือบทความให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน คุณครูสามารถตั้งคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนั้น เช่น การที่ผีพรายของขุนแผนมาช่วยพลายงามได้สำเร็จ นักเรียนคิดว่าตรงกับสำนวนใด เป็นต้น เสริมกิจกรรมด้วยการฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดนี้ เป็นเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นความคิด และสร้างความสนุกในคาบเรียนได้

4. ฝึกผู้เรียนให้เขียนแสดงความคิดเห็น

      นอกจากจะฝึกผู้เรียนให้อ่านออกแล้ว ครูภาษาไทยยังต้องฝึกผู้เรียนให้เขียนได้ถูกต้องด้วย เป็นการฝึกให้ผู้เรียนอ่านอย่างถูกวิธีอีกทางหนึ่ง รู้ว่าเรื่องที่อ่านต้องการจะสื่ออะไร และตรงไหนคือหัวใจหลักของเรื่อง ทั้งยังได้ลงมือฝึกการเขียนให้คล่อง สะกดคำให้ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมนี้ ครูภาษาไทยสามารถตรวจสอบการใช้คำ และการเลือกใช้ภาษาในการอธิบายความของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

 

   เมื่อครูรู้แล้ว ว่าวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และมีความสุขเมื่อถึงคาบเรียนวิชาภาษาไทยควรทำอย่างไร อย่ารอช้าที่จะนำเคล็ดลับข้างต้นไปลองปฏิบัติตามกันนะครับ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

ขอบคุณที่มา: www.parentsone.com และ www.islammore.com

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง