สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เด็ก Love English

สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เด็ก Love English

 

วิชาภาษาอังกฤษ

 

  • อุปสรรคของการสอนวิชาภาษาอังกฤษคือนักเรียนไม่กล้าที่จะพูด และปฏิเสธการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  • คำศัพท์ แกรมมาร์ อุปสรรคสำคัญของเด็กไทยที่คุณครูต้องหาวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ 
  • เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคือ เริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความมั่นใจ และกล้าที่สื่อสาร

 

   เมื่อความพยายามของคุณครูที่ต้องการให้นักเรียนรักที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูจึงต้องหมั่นหาเทคนิค เพื่อให้นักเรียนของคุณครูพูดคำว่า

“I Love English” ออกมาอย่างภาคภูมิใจ  บทความนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคที่คุณครูสามารถลองนำไปปรับใช้กับห้องเรียนภาษาอังกฤษครับ

 

วิชาภาษาอังกฤษ อักษร

 

1. สร้างสรรค์กิจกรรมให้นักเรียนได้ฟังเยอะ ๆ

   หนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญคือการฟัง คุณครูสามารถหากิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการฟัง การสร้างกิจกรรมสนุก ๆ ในระหว่างการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เช่น การเปิดเพลงภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์สั้นแบบ SOUNDTRACK  ที่ไม่ยากจนเกินไป เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ก่อนที่จะเริ่มไต่ระดับให้ยากขึ้นเรื่อย ๆ คุณครูอาจมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนกลับไปฟังที่บ้าน แล้วนำมาเล่าให้เพื่อน ๆ ในห้องฟัง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฝึกบ่อย ๆ ให้คุ้นเคย 

 

วิชาภาษาอังกฤษ อจท

 

2. เรียนรู้จากภาพ

   การสอนคำศัพท์จากภาพ  ให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากการเห็นภาพมากกว่าการท่องจำแต่ตำศัพท์อย่างเดียว  ก็ช่วยให้นักเรียนสนุกกับคำศัพท์และสามารถจำความหมายได้ดี

 

วิชาภาษาอังกฤษ GRAMMAR

 

3. เลิกท่องแกรมมาร์

   ลองหาวิธีให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจแกรมมาร์ผ่านกิจกรรมการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการให้พูดประโยคนั้น ๆ  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจรูปประโยค ความหมาย และการใช้แกรมมาร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แทนการท่องจำ

 

English

 

4. สนทนาให้มั่นใจ ใช้ความเข้าใจมากกว่าการแปลคำต่อคำ 

   เมื่อมีการสนทนาในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ บ่อยครั้งที่นักเรียนมักจะนึกคำศัพท์ที่แปลจากไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลาแล้ว  คำศัพท์บางคำอาจจะไม่ตรงกับความหมายในภาษาไทย และทำให้ความหมายในประโยคผิดเพี้ยนไป จนทำให้เด็ก  ๆ ไม่มีความกล้าสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ  การสอนให้เด็ก ๆ เข้าใจรูปประโยต เข้าใจความหมาย ให้เรียนรู้ว่าการสนทนาในชีวิตประจำวัน  เราสามารถนำความหมายหลัก ๆ ที่ต้องการสื่อสารก็เพียงพอ เพื่อการสนทนาได้อย่างมั่นใจ

 

5. เชื่อมโยงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

   คุณครูอาจเริ่มจากการตั้งกติกาให้นักเรียนทุกคนสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ หรืออาจจะสร้างกิจกรรมสมมติเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านั้น
   การสร้างกิจกรรมในห้องเรียน คุณครูต้องไม่ลืมว่านักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน จึงต้องเอาใจใส่กับการจัดกิจกรรม  ให้เค้าได้เรียนรู้และฝึกใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะกล้าสื่อสารและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูล: MindEnglish

 

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่      >>> คลิก <<<

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่      >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง