ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เ...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป....

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.1

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป....

วันที่
13/03/2020
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB