ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Interactive software

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
15/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

Interactive software

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
15/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
15/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
15/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
13/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
13/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
10/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
08/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
08/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
อ 02-3 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียน อายุ 5-6 ปี

คำนวณผลการประเมิน

อ 02-3 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรีย...

วันที่
07/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
อ 02-2 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียน อายุ 4-5 ปี

คำนวณผลการประเมิน

อ 02-2 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรีย...

วันที่
07/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
อ 02-1 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียน อายุ 3-4 ปี

คำนวณผลการประเมิน

อ 02-1 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรีย...

วันที่
07/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.