ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

วันที่
06/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
06/11/2023
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

วันที่
06/11/2023
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
06/11/2023
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
06/11/2023
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
06/11/2023
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
06/11/2023
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
06/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
06/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
06/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

วันที่
06/11/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
02/11/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB