ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 1

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เ...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยากา...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
14/06/2024
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
14/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB