ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้

หนัังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.2

วันที่
28/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

วันที่
28/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
25/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
25/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
25/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
25/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
25/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
25/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

วันที่
23/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
23/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4

วันที่
23/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
23/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.