ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5 Book B

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5A

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 5...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4 Book B

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4A

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 4...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3B

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3A

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 3...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2 Book B

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2A

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 2...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1 Book B

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1A

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 1...

วันที่
05/09/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile...

วันที่
05/09/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
29/08/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB