ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.4

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล...

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล...

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล...

วันที่
10/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB