ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary 2B

กิจกรรม Active Learning

Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary...

วันที่
05/09/2023
Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary 2A

กิจกรรม Active Learning

Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary...

วันที่
05/09/2023
Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary 1 Book B

กิจกรรม Active Learning

Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary...

วันที่
05/09/2023
Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary 1A

กิจกรรม Active Learning

Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary...

วันที่
05/09/2023
Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

กิจกรรม Active Learning

Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

วันที่
05/09/2023
Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

กิจกรรม Active Learning

Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

วันที่
05/09/2023
Targeting Science Work-Textbook Primary 4

กิจกรรม Active Learning

Targeting Science Work-Textbook Primary 4

วันที่
05/09/2023
Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

กิจกรรม Active Learning

Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

วันที่
05/09/2023
Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

กิจกรรม Active Learning

Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

วันที่
05/09/2023
Targeting Science Work-Textbook Primary 1

กิจกรรม Active Learning

Targeting Science Work-Textbook Primary 1

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6B

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
05/09/2023
Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6A

กิจกรรม Active Learning

Targeting Mathematics Work-Textbook Primary 6...

วันที่
05/09/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB