ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5

วันที่
20/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.5

วันที่
20/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป....

วันที่
20/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
พระพุทธศาสนา ป.4

PowerPoint

พระพุทธศาสนา ป.4

วันที่
20/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4

วันที่
20/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.1

แผนการจัดการเรียนรู้

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

วันที่
15/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.3

แผนการจัดการเรียนรู้

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.3

วันที่
15/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย  อ.2

แผนการจัดการเรียนรู้

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.2

วันที่
15/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโ...

วันที่
13/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5

ข้อสอบ

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2...

วันที่
10/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.6 เล่ม 1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเท...

วันที่
10/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
10/06/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.