ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 5

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 6

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 6

วันที่
02/11/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
25/10/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
25/10/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB