ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 6

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 5

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 2

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 1

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 1

วันที่
17/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Smile 1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4

วันที่
15/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB