ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
25/10/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
25/10/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล...

วันที่
24/10/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
11/09/2023
Mastering Science Work-Textbook Secondary 3B

กิจกรรม Active Learning

Mastering Science Work-Textbook Secondary 3B

วันที่
05/09/2023
Mastering Science Work-Textbook Secondary 3A

กิจกรรม Active Learning

Mastering Science Work-Textbook Secondary 3A

วันที่
05/09/2023
Mastering Science Work-Textbook Secondary 2B

กิจกรรม Active Learning

Mastering Science Work-Textbook Secondary 2B

วันที่
05/09/2023
Mastering Science Work-Textbook Secondary 2A

กิจกรรม Active Learning

Mastering Science Work-Textbook Secondary 2A

วันที่
05/09/2023
Mastering Science Work-Textbook Secondary 1 Book B

กิจกรรม Active Learning

Mastering Science Work-Textbook Secondary 1 B...

วันที่
05/09/2023
Mastering Science Work-Textbook Secondary 1 Book A

กิจกรรม Active Learning

Mastering Science Work-Textbook Secondary 1 B...

วันที่
05/09/2023
Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary 3B

กิจกรรม Active Learning

Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary...

วันที่
05/09/2023
Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary 3A

กิจกรรม Active Learning

Mastering Mathematics Work-Textbook Secondary...

วันที่
05/09/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB