ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยากา...

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 2

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.1

วันที่
10/07/2024
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
10/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB