ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

วันที่
22/01/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่...

วันที่
22/01/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เ...

วันที่
22/01/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2

วันที่
22/01/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่...

วันที่
22/01/2024
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
22/01/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล...

วันที่
18/01/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป....

วันที่
18/01/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.4

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์...

วันที่
18/01/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป....

วันที่
18/01/2024
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1

เฉลย

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป...

วันที่
18/01/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยากา...

วันที่
12/01/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB