ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
19/06/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
09/06/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
09/06/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
09/06/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
09/06/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
09/06/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
06/06/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
31/05/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
31/05/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
31/05/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
31/05/2023
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
31/05/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB