ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
21/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
21/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

วันที่
21/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

วันที่
18/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
18/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4

วันที่
18/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
18/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

วันที่
18/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

วันที่
18/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่
08/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.6

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.6

วันที่
03/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม)  อ.3

เกมการศึกษา

ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี...

วันที่
01/03/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.