ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เ...

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.1

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.1

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.1

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาแ...

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาแ...

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.4

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.4

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป.4

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

วันที่
12/10/2019
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

วันที่
12/10/2019
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB