ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโน...

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโ...

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ...

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.2

วันที่
18/03/2020
หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.1

วันที่
18/03/2020
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5

วันที่
18/03/2020
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2

วันที่
18/03/2020
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB