ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเท...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเท...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.2

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
13/03/2020
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

แผนการสอน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

วันที่
13/03/2020
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

PowerPoint

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

วันที่
13/03/2020
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB