ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.5

แนวคำตอบ

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.5

วันที่
20/06/2020
หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.4

แนวคำตอบ

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.4

วันที่
20/06/2020
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6

แนวคำตอบ

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6

วันที่
20/06/2020
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.5

แนวคำตอบ

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.5

วันที่
20/06/2020
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.4

แนวคำตอบ

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.4

วันที่
20/06/2020
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.3

แนวคำตอบ

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.3

วันที่
20/06/2020
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.2

แนวคำตอบ

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.2

วันที่
20/06/2020
กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.1

แนวคำตอบ

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.1

วันที่
20/06/2020
ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.3

แนวคำตอบ

ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.3

วันที่
20/06/2020
ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.2

แนวคำตอบ

ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.2

วันที่
20/06/2020
ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.1

แนวคำตอบ

ทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.1

วันที่
20/06/2020
ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH 3 (2 เล่ม)

แนวคำตอบ

ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH 3 (2 เล่ม)

วันที่
20/06/2020
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB